Sunday, November 27, 2011

='(

"Ya Allah,
Jadikanlah pada hatikucahaya, 
pada lidahku (percakapanku)cahaya,
pada pendengarankucahaya,
pada penglihatankucahaya,
dari atasku cahaya,
dari bawahku cahaya,
dari kananku cahaya,
dari hadapankucahaya,
dan dari belakangkucahaya..

Jadikanlah dalam diriku cahaya,
besarkanlah cahayabagiku,
dan agungkanlahcahaya bagiku..

Jadikanlah bagikucahaya,
serta jadikalah dirikucahaya.

Ya Allah,
berikahlah kepadakucahaya,
dan jadikanlah dalam urat sarafku cahaya,
dalam dagingkucahaya,
dalam darahku cahaya,
pada rambutku cahaya,
dan pada kulitkucahaya.."

[bukhari dan muslim]

No comments:

Post a Comment