Friday, September 23, 2011

serBA sedikit yg ana dpt mengenai MLT

Teknologi Makmal Perubatan (TMP) adalah satu bidang kerjaya di mana sains dan amalan penyelidikan makmal digunakan untuk membantu dalam disgnosis, penentuan punca penyakit, cara kawalan dan juga penyembuhannya.
Kerjaya sebagai Teknologi Makmal Perubatan (TMP) adalah menarik, mencabar dan sesuai bagi mereka yang berkelayakan serta mempunyai minat dalam teknologi sains gunaan di samping berkhidmat kepada masyarakat dan memberi sumbangan kepada kemajuan negara.
Sesuatu penyakit yang memerlukan penyiasatan mendalam, spesimen akan diambil daripada pesakit samada dalam bentuk darah, air kencing, najis, kahak atau tisu dan dihantar ke makmal untuk dianalisa oleh TMP. Keputusan daripada penganalisaan itu dapat membantu para doktor dalam membuat diagnosis dan seterusnya memberi rawatan selanjutnya.Bidang tugas (TMP) ini adalah sangat luas, dimana ianya diamalkan di hospital kerajaan dan swasta dalam pelbagai jabatan perubatan dan kesihatan seperti berikut :-
 • Jabatan Patologi.Jabatan Imunohematologi. (Perkhidmatan Penabungan dan Pemindahan Darah).Institusi Penyelidikan. Universiti-universiti.
  Institutsi-institusi Perubatan/Kesihatan Kerajaan dan Swasta.
  Makmal-makmal Patologi Swasta.
TMP memberikan khidmatan bantuan penting bagi penjagaan pesakit di hospital. Tugas hakikinya adalah melakukan analisis-analisis makmal serta menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat yang boleh menbantu Pegawai Perubatan membuat diagnosis terhadap sesuatu penyakit dan membuat rawatan lanjut.
Bidang-bidang yang dipratikkan dalam Teknologi Makmal Perubatan adalah :-
 • Patologi Kimia.
  Pemakanan.
  Radiokimia.
  Mikrobiologi Perubatan.
  Virologi.
  Parasitologi Perubatan.
  Imunologi.
  Patologi Anatomi.
  Sitologi.
  Hematologi.
  Imunohematologi.
  Bioteknologi.
Ini  study plan untuk Medical Lab technology for Degree, UiTm Shah Alam
Program: HS221 -
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN)
Pengajian: Sepenuh Masa Jumlah Jam Kredit: 137
Jumlah Semester: 8 Maksimum Semester: 10
Sesi Mula: 20052 – Semester 2 2004/2005 Sesi Tamat: 20144 – Semester 1 2014/2015
Bil Bhg Kod Kursus  Keterangan Kursus Jam Kredit  Jenis Kursus  Pilihan
1   1   ANP401  ANATOMY AND PHYSIOLOGY   3.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
2   1   HBU111  NATIONAL KESATRIA I   1.0  Kursus Bukan Utama  Pilihan
3   1   MLT415  FUNDAMENTALS OF MICROBIOLOGY   3.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
4   1   MLT416  CLINICAL SPECIMEN COLLECTION   3.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
5   1   MLT417  GENERAL BIOCHEMISTRY   2.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
6   1   MLT418  LABORATORY TECHNIQUES I   2.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
7   2   HBU121  NATIONAL KESATRIA II   1.0  Kursus Bukan Utama  Pilihan
8   2   MLT425  CLINICAL MICROBIOLOGY I   3.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
9   2   MLT426  CLINICAL CHEMISTRY I   3.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
10   2   MLT427  FUNDAMENTALS OF IMMUNOLOGY   3.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
11   2   MLT428  HISTOLOGICAL TECHNIQUES   3.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
12   2   MLT429  FUNDAMENTALS OF GENETICS AND CELLULAR BIOLOGY   2.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
13   2   MLT430  LABORATORY BIOSTATISTICS   2.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
14   3   BEL440  WRITING FOR SPECIFIC PURPOSES   2.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
15   3   MLT455  CLINICAL MICROBIOLOGY II   4.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
16   3   MLT456  CLINICAL CHEMISTRY II   4.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
17   3   MLT457  IMMUNOHAEMATOLOGY I   4.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
18   3   MLT458  HAEMATOLOGY I   4.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
19   3   MLT459  CLINICAL PARASITOLOGY   4.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
20   4   BAB401  ARABIC LANGUAGE I   2.0  Kursus Bukan Utama  Pilihan
21   4   BEL490  SPEECH COMMUNICATION   2.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
22   4   CTU551  ISLAMIC AND ASIAN CIVILIZATION   2.0  Kursus Bukan Utama  Pilihan
23   4   MLT476  CLINICAL CHEMISTRY III   4.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
24   4   MLT477  IMMUNOHAEMATOLOGY II   4.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
25   4   MLT478  HAEMATOLOGY II   4.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
26   4   MLT576  CLINICAL PRACTICE I   3.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
27   5   BAB451  ARABIC LANGUAGE II   2.0  Kursus Bukan Utama  Pilihan
28   5   CTU553  ETHNIC RELATIONS   2.0  Kursus Utama  Pilihan
29   5   HPY510  HEALTH INFORMATION SYSTEM   3.0  Kursus Bukan Utama  Bukan Pilihan
30   5   HPY520  SELF AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT   2.0  Kursus Bukan Utama  Bukan Pilihan
31   5   MLT504  CYTOLOGY   4.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
32   5   MLT505  CLINICAL VIROLOGY   4.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
33   5   MLT506  CLINICAL OBSERVATION   2.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
34   6   BAB501  ARABIC LANGUAGE III   2.0  Kursus Bukan Utama  Pilihan
35   6   HPY500  HEALTH PROMOTION AND EDUCATION   3.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
36   6   HPY550  RESEARCH METHODOLOGY   3.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
37   6   MLT528  LABORATORY TECHNIQUES II   3.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
38   6   MLT529  CLINICAL LABORATORY MANAGEMENT   2.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
39   6   OCT531  HIPPOTHERAPY   2.0  Kursus Bukan Utama  Pilihan
40   6   OCT562  COUNSELING   2.0  Kursus Bukan Utama  Pilihan
41   7   ENV401  MANAGEMENT AND SAFETY OF TOXIC SUBSTANCES   3.0  Kursus Bukan Utama  Pilihan
42   7   HPY450  HEALTH PSYCHOLOGY   2.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
43   7   MLT558  ADVANCED LABORATORY DIAGNOSTICS   3.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
44   7   MLT559  CASE STUDIES AND CRITICAL JOURNAL ANALYSIS   2.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
45   7   MLT577  CLINICAL PRACTICE II   3.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
46   7   OCT512  STRESS MANAGEMENT   2.0  Kursus Bukan Utama  Bukan Pilihan
47   7   PHT530  BIOMECHANICS AND ERGONOMICS   3.0  Kursus Bukan Utama  Pilihan
48   8   ETR300  FUNDAMENTALS OF ENTREPRENEURSHIP   3.0  Kursus Bukan Utama  Pilihan
49   8   HPY580  PROJECT   3.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan
50   8   MLT578  MEDICAL TECHNOLOGY PRINCIPLES AND PRACTICES   3.0  Kursus Utama  Bukan Pilihan

*kod ny mungkin lain sikit kot, coz ni dpt from uitm shah alam~
 waallahualam....

No comments:

Post a Comment